پاییز

بازم یه پاییز ، دوباره بارون  هجوم فکرت ، همون خیابون  دوباره دلشوره ی تورو دارم  دوباره دلتنگتم عزیزم  دوباره دارم به هم می ریزم  چقد از این حال بی تو بیزارم  به یادتم من ، آروم جونم  بذار تو این حسرتم بمونم  به یادتم من ، ای مهربونم  دوباره آوار برگ زرد و  قدم […]