از خط زرد فاصله بگیرید

این مدت همش اینجا بودم، نگاه کن

خیلیاشونو یادمه، دیروز دیدنم، پریروز

امروز روز‌ آخرمه، امروز اخرین تصاویرو میبینم، اخرین صداهارو میشونم، اخرین

 

من خیلی بهش فکر کردم

به نبودن

به اینکه دیگه هیچوقت نور نمیفته روی صورتت

هیچوقت نمیتونم بدوم

هیچوقت نمیتونم نفس بکشم

هیچوقت نمیتونم دستای مامانمو بگیرم

ولی من الانشم نیستم

چند نفرتون منو دیدین؟

چندنفرتون منو دیدین که یه جوری دارم از پله های مترو میام پایین که انگار این آخرین‌ باره که دارم میام پایین

من یه غریبه م، نه؟

انگار آدما دو دسته ن:

غریبه ها و‌ خودی ها.

من قصه غریبه هارو خوب بلدم

غریبه ها وقتی هستنم انگار نیستن هیچکس نمیبینتشون

وقتی نیستنم انگار اصلا از اول نبودن

مثلا کی‌ اینجا یادشه که چه کسایی دیگه نیستن؟

کیا ازین خط رد شدن؟ کی یادشه؟

مردم صبح به صبح میرن سرکار برمیگردن، تو مترو خریدشونو میکنم، سر جای نشستن دعوا میکنن، همدیگرو هل میدن تا روزی که عنقدر غریبه ها کم بشن که فقط خودشون باشن

ولی اون نفر آخر

اون یادش میمونه که از اول فقط خودش نبوده

شما منو میبینین؟

آدم وقتی هست که ببیننش نه؟وگرنه اصلا از کجا معلوم که باشم

سرده

سردمه

انگار بیرون برف اومده و ..

شما که از بیرون میومدین بیرون برف نمیومد؟

برف منو میبره تو‌ همون خونه ۸سالگی که بزرگ شدم

میبرتم تو اون پله هایی که هرچقدر میدوییدم بهش نمیرسیدم

میبردم جلوی همون پنجره ای که دیدم بابا رو گذاشتن توی پیکان و بردنش

توی‌ اون آبی عجیب ترسناک …

مثلا من دیگه بابا رو‌ ندیدم، پس بابا دیگه نیست!

همینقدر ساده

منم الان…

برای بار سوم وایسادم اینجا

همه تونلو‌ نگاه میکنن

منتظر یه نورن اونجا

میرم عقب

میام جلو

میرم‌ عقب

میام جلو

بعد صدای اون اقاهه میاد که

خانومی که شال زرد سرته از خط زرد فاصله بگیر

خانومی که زیر چشمات کبوده، بیا عقب

خانومی که نمیبینمت، وایسا عقب قطار داره میاد

بعد با خودم‌گفتم: خب‌ این تنها کسیه‌ که امروز منو دیده

توی تاکسی یه دست بودم که کرایه رو حساب کردم

توی بقالی یه هزاری کهنه و کثیف با یه سکه پونصدی عوض آب معدنی

توی دانشگاه یه اسم بودم که به امتحانش نرسیده

برای شما هم احتمالا یه حجمم که فضا رو‌ اشغال کرده و داره حوصلتونو سر میبره

میدونین؟ داشتم فکر میکردم که اگه یه چیزه نبودن خوب باشه

اگه فقط یه چیزه نبودن خوب باشه

اون اینه که دلت برای کسی تنگ نمیشه

یعنی مثل من که الان اینجا وایسادم ولی دلم برای اون خیلی تنگ شده، دیگه دلم تنگ نمیشه

دل نداره آدم که تنگ‌ بشه.

من اگه بمیرم شما ناراحت میشین؟

اگه نمیرم شما ناراحت میشین؟

شما اصلا ناراحت میشین؟

وقتی بفهمین من چیکار کردم

وقتی اون مسئول لباس قرمزشون بیاد جمعم کنه

وقتی فیلمم پخش میشه مثل اون فروشنده

وقتی همشو توی سایتا میخونین و میبینین زیرش دارن پراید خرید و‌ فروش میکنن ناراحت میشین یا خنده داره؟

منو میبینین؟

سلام

من دختریم که شال زرد سرشه و‌ پشت خط زرد وایستاده

 

تئاتر “از خط زرد فاصله بگیرید”

“رضا رشادت”

“سجاد افشاریان”

“الهه مجلسی”