پیله شعر

برای مجله شعر نمی‌نویسم در شبِ شعرها شرکت نمی‌کنم به نگاهِ منتقدها اهمیت نمی‌دهم پیله‌ای از شعر می‌بافم دور خود بی‌آرزوی پروانه شدن و در سلول خود ساخته می‌میرم به امید آن‌که ابریشمش شالی شود بر شانه‌های تو… “یغما گلرویی”