دنیای ما اندازه‌ هم نیست

دنیای ما اندازه‌ هم نیست  من عاشق بارون و گیتارم  من روزها تا ظهر می‌خوابم  من هر شبُ تا صبح بیدارم   *** دنیای ما اندازه‌ی هم نیست  من خیلی وقتا ساکتم، سردم  وقتی که میرم تو خودم شاید  پاییز سال بعد برگردم  ***  دنیای ما اندازه‌ی هم نیست  می‌بوسمت اما نمی‌مونم  تو دائم از آینده […]