رستاک حلاج

دلشوره میگیرم هر وقت بارونه با گریه میخوابم هر جا زمستونه تا حاله موهاشو از باد می پرسم حس میکنم بادم دیوونه اونه موهاش دریا بود دنیامو زیبا کرد فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد موهاش دریا بود دنیامو زیبا کرد فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد