اصلا حسین جنس غمش فرق میکند

اصلا حسین جنس غمش فرق میکند اين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کند اينجا گدا هميشه طلبکار مي شود اينجا که آمدي کرمش فرق مي کند شاعر شدم براي سرودن برايشان اين خانواده، محتشمش فرق مي کند “صد مرده زنده مي شود از ذکر يا حسين” عيساي خانواده دمش فرق مي کند از […]

من کجا حرف امان نامه کجا

شب شب عاشوراست شب عشق است و وفا می وزد باد میان حرمی می پیچد رایحه سیب بهشت بوی سیب بوی گیسوی حبیب در خیام اصحاب سینه هایی بی تاب همه مشغول دعایند و نماز تا خدا در پرواز در کنار اینان خیمه هاشمیان حرم آل علی خیمه ای نجمه زند شانه به زلف قاسم […]