رسول یونان

۱) دیگر منتظر کسی نیستم هر که آمد ستاره از رویاهایم دزدید هر که آمد سفیدی از کبوترانم چید هر که آمد لبخند از لب‌هایم برید منتظر کسی نیستم از سر خستگی در این ایستگاه نشسته‌ام. ۲) از ستاره های عمرم یک یکی کم می شه بی تو اینجا تاریک و سیاهه داره سردم می […]