عباس معروفی

از خواب خسته ام . به چیزی بیشتر از خواب نیاز دارم چیزی شبیه بیهوشی ، برای زمان طولانی . شاید هم از بیداری خسته ام ; از این که بخوابم و تهش بیداری بآشد .. کاش می شد سه سال یا شش سال یا نه سال خوابید و بعد بیدار شد . نشد هم […]