من کجا حرف امان نامه کجا

شب شب عاشوراست شب عشق است و وفا می وزد باد میان حرمی می پیچد رایحه سیب بهشت بوی سیب بوی گیسوی حبیب در خیام اصحاب سینه هایی بی تاب همه مشغول دعایند و نماز تا خدا در پرواز در کنار اینان خیمه هاشمیان حرم آل علی خیمه ای نجمه زند شانه به زلف قاسم […]