ماهی

من فكر می كنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ:

احساس می كنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین؛ احساس می كنم در هر كنار و گوشه این شوره زار یاس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین.

*** آه ای یقین گمشده، ای ماهی گریز در بركه های آینه لغزیده تو به تو! من آبگیر صافیم، اینك! به سحر عشق؛ از بركه های آینه راهی به من بجو! *** من فكر می كنم هرگز نبوده دست من این سان بزرگ و شاد: احساس می كنم در چشم من به آبشر اشك سرخگون خورشید بی غروب سرودی كشد نفس؛

احساس می كنم در هر رگم به تپش قلب من كنون بیدار باش قافله ئی می زند جرس. *** آمد شبی برهنه ام از در چو روح آب در سینه اش دو ماهی و در دستش آینه گیسوی خیس او خزه بو، چون خزه به هم.

من بانگ بر گشیدم از آستان یاس: “- آه ای یقین یافته، بازت نمی نهم!”

احمد شاملو

2 thoughts on “ماهی

  1. درود بر روان پاک شاعر مهجور و ظریف اندیش، اندیشه پرداز و عاشق، احمد شاملوی گرامی.
    روحش شاد و یادش جاویدان.
    هر موقع روزمرگی و تنگناهای زندگی روحم را ضمخت و طبعم را کوتاه میکنه به اشعار شاملو پناه می برم، یا سکوت سرشار از ناگفته ها را با صدای احمد شاملو گوش میدم. البته رباعیات خیام با صدای روانشاد استاد محمد رضا شجریان و دکلمه احمد شاملو هم به همراه مفاهیم عمیق شعر خیام بهترین آرامش را بهم میده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *